Technické údaje


Konštrukcia profilovProfily sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prestup tepla v mieste zasadenia izolačného skla.


To je zaistené jeho väčším zapustením do krídlového profilu.V kombinácii s teplým rámčekom izolačného

dvojskla je to účinný spôsob, ktorý v maximálnej možnej miere zabraňuje vzniku nežiaduceho kondenzátu

na vnútornej strane okna i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.


Tepelná izoláciaPerfektná tepelná izolácia, to je jedna zo základných požiadaviek na moderné okno. Konštrukčná hĺbka


hlavných profilov 75 mm a počet siedmych komôr radí profil k najlepším vo svojej triede. Koeficient Uf

zostavy rám – krídlo vrátane výstuhy dosahuje vďaka siedmym samostatným komorám hodnotu

1,08 W.m-2.K-1. V spojení s kvalitným zasklením je to ten najlepší predpoklad k znižovaniu

nákladov na kúrenie.


Rez základnou zostavou


Materiálové charakteristiky


Materiálom profilov je PVC zušľachtený


ďalšími prísadami k zvýšenej húževnatosti,

pevnosti, farebnej stálosti a dlhodobej

poveternostnej stability. Pre výrobu sú použité

vždy primárne suroviny.


Profily sú vyrábané podľa normy


EN 12 608 a to v najväčšej triede A

s hrúbkou pohľadových stien min. 2,8 mm.


Tepelno izolačné vlastnosti


Hodnota súčiniteľa prestupu tepla okennej


zostavy vrátane výstuh: U1 = 1,08 W.m-2.K-1

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla celého okna pri použití izolačného dvoskla s nerezovým rámčekom

Ug = 1,1 W.m-2.K-1

Uw = 1,2 W.m-2.K-1

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla celého okna pri použití izolačného dvojskla s rámčekom SWISSPACER

Ug = 1,0 W.m-2.K-1

Uw = 1,1 W.m-2.K-1
Technické údaje